fbpx

Our projects

Текущи проекти

Върху какво работим през 2023г.

  • All
  • rural-development
  • ethnography
  • intergenerational-dialogue
  • girl-empowerment
  • capacity-building
  • elderly-empowerment
Местни

Разказвачество и междупоколенчески диалог

Опазваме местното културно наследство и развитие на териториалната идентичност на населените места в общ. Радомир чрез етнографско изследване, което ще включи 80 възрастни и млади местни граждани.

Програма за момичета Gergina

Тече третото издание на нашата програма за личностно развитие за момичета от малките населени места, която подкрепя разгръщането на техния потенциал чрез себепознаване, нови контакти, перспективи и умения.

Национални

Достойно стареене за жените в България

Представяме нашето изследване на потребностите на възрастните жени в България и следващите ни стъпки за тяхното овластяване.

Международни

Radical Honesty for Conflict Transformation

7-дневно обучение за 16 социални работници, лидери и активисти от 6 страни

Фотовойс за младежко участие и овластяване

Проектът има за цел да популяризира метода Фотовойс в работата с млади хора.

Автентично свързване

7-дневен младежки обмен с участници от 3 държави

Практическа солидарност

7-дневен младежки обмен с участници от 3 държави

Implemented projects (in progress)

Запознай се с нашите oсъществени проекти.

Местни

Local Inspires 2022

Повишаваме обществения статус на жените и момичетата на територията на община Радомир чрез разнообразни дейности, активно включващи местните общности.

Местни вдъхновителки 2021г.

Повишаваме обществения статус на жените и момичетата на територията на община Радомир чрез разнообразни дейности, активно включващи местните общности.

Етнографско изследване „Лицата на Друган“

Представихме житейските разкази на 25 възрастни местни жители на радомирското село Друган, където се намира седалището ни.

Национални

National Youth Competition

В 3 поредни издания дадохме възможност на млади хора от цялата страна да споделят какво ги вълнува и какви промени искат да превърнат в реалност в общностите си.

Програма за момичета „Гергина“

Програма за личностно развитие за момичета от малките населени места, която подкрепя разгръщането на техния потенциал чрез себепознаване, нови контакти, перспективи и умения.

Международни

Младежки обмени, финансирани с подкрепата на програма Еразъм+ на ЕС

Cultivating Compassionate Integrity

Чрез разнообразни дейности включително дискусии, работа по групи, йога и медитация, импровизационен танц, посещения на местни творци и др. този младежкияобмен целeшe да насърчи будност, солидарност, личностно развитие и активно гражданство сред младите хора.

Awake, Aware, Active: unveiling the Leader within

Участниците в този младежки обмен се запознаха с различни практики за себеизследване, повишаване на осъзнатостта и подобряване на критичното мислене и развиха уменията си за активно гражданско участие чрез различни форми на лидерство.

Stories for Social Justice, Dialogue & Inclusion

Млади хора от 10 държави изследваха разказвачеството като инструмент за социален диалог и трансформация, и създадоха текстове, които представят различни социални предизвикателства, с които се сблъскват.

Love is Kind: Youth prevent Domestic Violence through Art

В рамките на този младежки обмен участниците създадохас произведения на изкуството, чрез които да повишат социалния диалог и информираността, необходими за превенция на домашното насилие.

Международни обучения за младежки работници, финансирани с подкрепата на програма Еразъм+ на ЕС

Prevention of radicalization among young people

Младежки работници от 9 държави задълбочиха познанията си за феномените радикализация и екстремизъм и повишиха способностите си да извършват превенция сред малдежите, с които работят.

Educate & Empower: social work against Domestic Violence Training

Младежките работници, участващи в обучението повишиха разбирането си към домашното насилие и насилието между интимни партнори, и придобиха умения за професионална подкрепа на преживелите насилие.

en_USEnglish