fbpx

 Любовта е мила: превенция домашното насилие чрез изкуство

This youth exchange was born as response to the violence that we see and experience in our homes and communities, which we wish to better understand and learn to prevent. At a global level there is a critical gap in terms of our understanding of how to build healthy relationships, how to address interpersonal issues without resorting to violence, and how to enact restorative justice practices to address violence, and uproot it.

 

От малки ни преподават история, география, математика и пр., но това как да обичаме и да се грижим за другите и за себе си, и как да използваме своя индивидуален и колективен потенциал за добро, за мир и за любов, не присъства в повечето учебни програми. Нашият проект за младежки обмен се стреми да адресира тези проблеми и да допринесе за създаването на общества, в които домашното насилие, насилието между интимни партньори – и насилието

изобщо! – нямат място.

 

Our Aims

 

We aim to create a discussion platform to explore the individual and social factors and consequences of domestic and intimate partner violence, as well as reflect on the necessary elements for healthy relationships. What’s more, we want to equip young people with knowledge and skills on how to utilize artistic expression for advocacy in relation to the project’s topics. To that end, art workshops and art production are built into the program of each day of our program.


9 дни разказвачество

Между 10-18.07.2021 г . в село Друган се проведе младежки

обмен „Любовта е мила“. Участници в програмата бяха млади хора от България, Сърбия, Унгария, Италия, Индия, Пакистан, Бангладеш, Малайзия и Финландия.

Love is Kind“ is a Youth Exchange project with participants from Bulgaria, Palestine, Hungary, Serbia and Italy, whereby young people will discuss how to build healthy relationships, learn about domestic and intimate partner violence, as well as create art works to raise awareness and contribute to domestic and intimate partner violence prevention. The project will include preliminary and follow-up activities in each partner country, as well as a 9-day international meeting and art residency in the village of Drugan, Bulgaria.


Усети духа на

преживяването

Младежкият обмен създаде възможности за млади хора от над 9 държави да изследват разказвачеството като инструмент за социален диалог и трансформация.


Какво включваше програмата?

Програмата на младежкият обмен разглеждаше четири основни теми:

Domestic and Intimate Partner Violence


разбиране на основните понятия, свързани с домашното насилие и насилието между интимни партньори, разпознаване на формите, в които се проявяват, както и личностните и социалните фактори, които допринасят за тях

 

умения за критична оценка на обществените реакции и разбиране на ролята на обществото за предотвратяване на и справяне с насилието, развиване на умения за активно участие в тези усилия

 

запознаване с метода „bystender intervention“ и изграждане на умения за безопасна и деескалираща напрежението и/или насилието намеса в конфликтни ситуации

Gender

развиване на умения за разпознаване и критично изследване на половите („джендър“) роли и норми

 

  критично изследване на идеи и убеждения, подкопаващи равенството между половете

 

разбиране на ролята както на мъжете, така и на жените за превенцията на насилието

Healthy Relationships

дискусия, размишления и създаване на лични стратегии за изграждане на здравословни взаимоотношения

 

критично изследване на идеите ни за любовта и романтичните връзки и осъзнаване на мисловни модели, които допринасят за неравенството между половете

 

разбиране на факторите, които водят до „здравословни“ и „нездравословни“ конфликти

Art & Advocacy

развиване на умения и знания за ефективно използване на изкуството за застъпничество и повишаване на осведомеността


участие в различни работилници, включващи танцова терапия, хакатон за дизайн на игри, създаване на плакати, създаване на произведения на изкуството

 

създаване на произведения

на изкуството, които не само ще бъдат изложени по време на публични събития в Друган и София, но и ще бъдат дигитализирани и превърнати в дигитална книга

Дигитална книга

Творбите на 22-ма млади хора, създадени по време на младежкия обмен, можете да намерите в нашата дигитална книга. Техните разкази и стихотворения разглеждат разнообразни теми, свързани със социалната справедливост, като повечето от тях са вдъхновени от личните преживявания на участниците с расизма, сексизма и други форми на дискриминация, както и техните визии и идеи за един по-справедлив и емпатичен свят за всички. Книгата би могла да бъде и ценен инструмент за учители за представянето на разнообразни аспекти на социалната справедливост, осъзнаване на неравенствата и привилегиите и развитие на критичното мислене на младите хора.

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

en_USEnglish