fbpx

Stories for Social Justice, Dialogue & Inclusion

Разказването на истории е средство, чрез което се създават общности. Историите, които чуваме и разказваме, играят важна роля в социалното изграждане на реалността, която обитаваме, чрез дискурсите, налични в медиите, литературата и политическото пространство. Популярните истории разкриват какво смята за важно и значимо обществотои по този начин предоставят отправна точка за анализиране на това как действат расизмът, сексизмът и другите форми на потисничество.


Осъзнаването на силата на разказването на истории и механизмите, чрез които то се използва както от доминиращи така и от екстремистки социални групи, е от решаващо значение за развитието на младите хора като критично мислещи и за увеличаването на възможностите им за гражданско участие.


Критичният подход към анализирането на историите е много необходимо в световен мащаб. В България, например, разказването на истории изигра решаваща роля в манипулирането на обществеността да отхвърли ратификацията на Истанбулската конвенция. Консервативните идеолози измислиха въздействащи страшни истории, за да забавят приемането на по-всеобхватна защита за правата на децата, като накараха родителите да вярват, че децата им ще бъдат отнети от властите и дадени на ЛГБТ двойки в Норвегия. Очевидно историите – независимо дали са „истински“ или „фалшиви“ – имат огромен потенциал да водят до или ограничават промяната в нашите общности и да оформят нашето разбиране за това кои трябва да възприемаме като герои и злодеи.


9 дни разказвачество

Между 5-14.08.2021 г . в село Друган се проведе младежки обмен „Разказвачество за социална справедливост, диалог и включване“. Участници в програмата бяха млади хора от Португалия, Пакистан, Филипините, Индия, Монголия, България, Сърбия, САЩ и Тунис.


Целта на проекта беше да изгради уменията и увереността на участниците да анализират медийно съдържание и да повишат способностите си за писане и разказвачество. Всеки ден в рамките на 9-дневната програма включваше дискусии, работилници за писане и взаимно редактиране, споделяне на новосъздадените текстове около огъня, срещи с опитни писатели и дейности за изследване на социалните неравенства и изграждане на визии за социална справедливост. Направихме и обществено събитие на площада в град Радомир с участието на много местни младежи и деца.

Усети духа на

преживяването

Младежкият обмен създаде възможности за млади хора от над 10 държави да изследват разказвачеството като инструмент за социален диалог и трансформация.


Какво включваше програмата?

Програмата на младежкият обмен разглеждаше три основни теми:

Критично мислене в глобален контекст


критично разглеждане на идеи и вярвания, свързани с обществото и демокрацията


разбиране на понятията социална справедливост, привилегии и социална стратификация


изследване на потенциала на разказването на истории като инструмент за социален диалог и трансформация

Анализиране на истории

изследване на типологията на историите, предложени от Ан Бел в нейната книга „Разказване на истории за социална справедливост: Разказът и изкуствата в антирасисткото преподаване“


анализ и идентифициране на нуждите на аудиторията


придобиване на опит с трансформиране на истории и даването на глас на маргинализираните хора чрез разказвачество


Умело разказвачество

развиване на умения за писане и предоставяне на обратна връзка за писането на други хора


усвояване на нови стратегии и развиване на нови умения във връзка с ефективното разказване на истории


придобиване на увереност и знания за използване на собственото писане и разказвачество за социална промяна


Дигитална книга с истории за социална справедливост

Творбите на 22-ма млади хора, създадени по време на младежкия обмен, можете да намерите в нашата дигитална книга. Техните разкази и стихотворения разглеждат разнообразни теми, свързани със социалната справедливост, като повечето от тях са вдъхновени от личните преживявания на участниците с расизма, сексизма и други форми на дискриминация, както и техните визии и идеи за един по-справедлив и емпатичен свят за всички. Книгата би могла да бъде и ценен инструмент за учители за представянето на разнообразни аспекти на социалната справедливост, осъзнаване на неравенствата и привилегиите и развитие на критичното мислене на младите хора.

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

en_USEnglish