fbpx

International Youth Exchange

Awake, Aware, Active:

разкриването на Лидера у Теб


Проект за обмен на млади хора от България, Италия и Република Северна Македония, насърчаващ осъзнаването на вътрешните и външните процеси на влияние, личностното развитие и активното гражданство.

Какво ни мотивира да организираме този проект?

Бързият свят, в който живеем, ни позволява да отделяме все по-малко време да разсъждаваме върху това как да живеем по смислен и устойчив начин. Нещо повече – можем да живеем в света, без да сме част от него, да се отдаваме на личните си притеснения, борби и радости, без да си даваме сметка за промените, които се случват около нас, в нашия регион или по света. В един взаимосвързан свят неразбирането на въздействието на глобалните промени върху местните общности, както и глобалното въздействие на това, което се случва на местно ниво, вреди на нашата колективна способност да участваме в промяната както на индивидуално, така и на обществено ниво. Докато урбанизацията и новите технологии създават огромни възможности за икономическо и технологично развитие, те често се съпътстват от невидими заплахи за екологичната устойчивост, както и за нашите лично и социално здраве и благополучие.


Основните проблеми, които проектът засяга, са:

▼ Необходимостта да забавим темпото и да се вгледаме навътре като алтернатива на технологичното свръхстимулиране и ежедневния стрес

▼ Необходимостта от практикуване на внимателност (mindfulness) и усъвършенстване на нашите умения за осъзнатост, за да можем по-добре да разберем физическите и емоционалните си нужди, както и нуждите на нашите общности и среда

▼ Необходимостта от преоткриване на природата като източник на спокойствие, мир и устойчив поминък

▼ Необходимостта да намалим консумацията си на вода, месо, пластмаси и да подобрим управлението на отпадъците си, за да сведем до минимум тяхното отрицателно въздействие върху околната среда и да намерим устойчиви алтернативи

▼ Необходимостта да разгледаме последиците от миграцията към градовете, за да се подпомогне поминъка на хората както в селските, така и в градските райони, и да се сведат до минимум социалните и екологичните катастрофи

▼ Необходимостта от предприемане на индивидуални и колективни действия за осигуряване на социална промяна и устойчивост на околната среда.

Идеята накратко

Нашият проект „Awake, Aware, Active: разкриването на лидера у Теб“ има за цел да потопи участниците си в дълбок процес на себеизследване, в който младите хора ще преосмислят връзката си със света и ще се сдобият с увереност и умения да влияят положително върху развитието на общностите, към които принадлежат. Проектът ни ще запознае участниците с различни практики за себеизследване, повишаване на осъзнатостта и подобряване на критичното мислене и ще развие уменията на младите хора за активно гражданско участие и постигането на социална промяна чрез различни форми на лидерство. За тази цел участниците ще бъдат подпомогнати да разработят реалистични планове за действие, за да живеят по-смислен, свързан и устойчив живот, както и да споделят своите нови знания и умения в рамките на своите общности.

Цели

Основните цели на младежкия обмен са:

▼ да създаде безопасно пространство за рефлексия, себеизследване и учене един от друг

▼ да изследва будността (mindfulness) и осъзнатостта (self-awareness) – какво представляват, защо имаме нужда от тях и как да ги култивираме?

▼ да споделим инструменти и методи за развиване на „имунитет“ към стреса и външните влияния

▼да задълбочим разбирането си за ролята на природата по отношение на нашето благополучие, както и нашата роля за опазването на природата

▼ да се запознаем и да придобием опит с различни подходи за лидерство

▼да създадем изпълними планове как да споделим наученото и да заемем активни лидерски позиции по отношение на проблемите, които ни вълнуват.

Проектът ще постигне целите си чрез тематични дискусии, арт работилници, дейности сред природата, посещение на селска ферма, йога, медитация и самонаблюдение, както и споделяне на добри практики, свързани с намаляване на екологичния отпечатък. Младежкият обмен ще се проведе в малко село, което ще позволи на участниците да видят от първа ръка въздействието на миграцията към градовете върху селските райони, като същевременно ще ги насърчи да обмислят ползите на живота по-близо до природата. В резултат на това се надяваме участниците в проекта да осъзнаят начините, по които природата ни влияе, както и нашата роля в опазването й.

Какво ще научат и преживеят участниците в младежкия обмен?

Преживелищната ни програма е организирана около 3 теми:


Себеизследване

▼научи принципи и стратегии за будност и осъзнатост чрез сесии, включващи медитация, импровизационен танц, изкуства и занаяти, йога и метода на Кейти Барон за работа с емоциите „Работата“ („The work“).

▼ свържи се и изследвай емоциите и физическите си усещания

▼ интегрирай травмите или трудностите от миналото

▼ разбери как съзнателно да си поставяш цели и да определяш приоритетите си за личностно развитие
Устойчивост и околна среда

▼научи как да навигираш междуличностните конфликти със спокойствие и яснота 

▼ осмисли последиците от небрежната консумация на вода, месо, пластмаси и др. върху околната среда и обществото

▼ разбери как да сведеш до минимум екологичния си отпечатък

Активно гражданство

▼ изследвай критично позицията си в обществото, както и принадлежността си към различни социални групи

▼ анализирай привилегиите и недостатъците, които имат хората според това към кои социални групи принадлежат


▼ изгради своите лидерски умения, като научиш как да идентифицираш проблем, да обмислиш различни потеницални решения, да представиш идеите си, да намериш партньори и ресурси и да планираш успешни проекти

19 – 27 Юли 2020,

в Центъра за учене, споделяне и обмен на Фондация “Солидарност в действие”

Международни партньори:

Италия

Република Северна Македония

Проектът се финансира по програма Еразъм+ на Европейския съюз

bg_BGБългарски