fbpx

Овластяване на възрастни жени срещу интернет насилието

продължаваме дейностите си, свързани с това да подкрепяме жените и момичетата и да ги овластяваме със знания, умения и достъп до нови възможности. Ипзълняваме настоящия проект заедно с партньорите ни от Литва Menas ir inovacijos и Италия – 7HUB.

Целите на проекта са да:

💻 повишим осведомеността и устойчивостта срещу технологично улесненото насилие чрез предоставяне на практически умения, знания и стратегии на жени на възраст 35-50г.

💻 повишим разбирането на обществото за характеристиките и въздействието на онлайн насилието върху потърпевшите чрез разработване на образователни кампании

💻предостваим емоционална подкрепа и ресурси на преживелите интернет насилие и да изградим общност за взаимна подкрепа


За постигането на тези цели ще:

📚изработим информационен и обучителен наръчник за повишаване на осведомеността по темата и запознаване с наличните правни и обществени мерки за безопасност и защита

🫂 създадем онлайн групи за взаимопомощ и подкрепа

📢 проведем обучения на местно ниво и мащабни осведомителни кампании


Подход на учене чрез правене

VOICE обучи 80 студенти по социални дейности, както и млади социални и младежки работници от Австрия, България, Германия, Италия и Холандия чрез няколко обучения, проведени през май и юли 2022 г.

Чрез комбинация от теоретично и практическо обучение участниците се научиха как да използват метода Photovoice, така че да могат в бъдещите си дейности да работят за по-приобщаващи общества чрез овластяване на местните общности благодарение на този иновативен и креативен инструмент за индивидуална и колективна изява.

По време на процеса те създадоха резултати, отговаряйки на въпросите „Как си представяте вашата европейска утопия след 20 години?“ и „Как бихте описали живота на един млад човек в Европа на извънземните?“.

Какво е Фотовойс?

Като обединява бъдещи и настоящи младежки работници, млади хора и творчески организации (напр. фотографи и графични дизайнери), проектът VOICE има за цел да популяризира метода Фотовойс в младежката работа, за да го направи по-признат като творчески инструмент, който бъдещи и настоящи младежки работници могат да използват за насърчаване на социалното включване, ангажираност и активно гражданство на младите хора.

Фотовойс в онлайн изложба

Запознайте се с нашите резултати! Освен че представляват собствения принос на участниците в „европейска година на младежта“, тези резултати показват колко ефективен е методът фотовойс в улесняването на самоизразяването и колективното изразяване и до какви автентични и въздействащи резултати може да доведе той!

Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.

bg_BGБългарски