fbpx

Отворена покана

Солидарност и споделяне:

да бъдем примера, който искаме да видим в света!

Каним местни граждански организации да се включат в нашата Солидарна мрежа за взаимно сътрудничество и споделяне на човешки и други ресурси.

Солидарността е наша движеща сила

Фондация „Солидарност в действие“ е колектив от млади хoра с мисия да насърчаваме и спомагаме устойчивото развитие на личности и общности чрез солидарност и колективни действия за постигане на социална промяна.

В този дух и с вярата, че да се развиваме заедно и да бъдем солидарни един с друг е пътят към устойчива промяна, искаме да помогнем за развитието на организационния капацитет и изпълнението на дейностите и на други организации, споделящи нашите ценности.

Доброволческата ни сила нараства

Получихме акредитация за приемане на местни и международни доброволци по програма Европейски корпус за солидарност в периода 2021-2023 година.

Предстои ни да включим в работата си 8 местни и 8 международни доброволци, всеки от които ще полага доброволчески труд в рамките на проекти и инициативи на „Солидарност в действие“ и нашите партньорски организации в рамките на 6 месеца.

Защо да се включим в „Солидарна Мрежа“?

Членството в Солидарна Мрежа и възможността да споделяме труда на доброволците на Фондация „Солидарност в действие“ е изключителна възможност да увеличим човешкия си ресурс, да подобрим качеството на изпълняваните и планираните от нас проекти и инициативи в полза на местните общности, с които работим и за каузите, които вярваме, че е важно да развиваме.

Обмислете нуждите на Вашата организация, свързани с включването на доброволци (местни и чуждестранни) в дейностите, които организирате и планирате, и попълнете формуляра за участие в Солидарна Мрежа, за да включим Вашите дейности в планирането на графика на нашите доброволци.

Как включването на доброволци във Вашите дейности може да Ви бъде от полза?

Ползи на работата с местни (български) доброволци:

🌞 допълване на човешкия ресурс, необходим за организирането и провеждането на разнообразни инициативи

🌞 възможност за дълготрайно приобщаване на млади хора към каузите на организацията

🌞 придобиване на нови идеи, младежка перспектива, подкрепа с дигиталното документиране и представяне на организираните инициативи, свеж поглед върху познатите проблеми и др.

🌞 олицетворение на активното гражданство сред младите хора като добър пример за младите хора във вашата среда

Ползи на работата с международни доброволци:

🌞 повишаване на уменията на организацията за работа с чуждоезични кадри и в международна среда

🌞 досег на общностите, с които работите, до нови езици и култури

🌞 разработване на нови идеи, пренос и усвояване на добри практики, създаване на международна мрежа от контакти

🌞 допълване на човешкия ресурс, необходим за организирането и провеждането на разнообразни инициативи

Ползи на членството в Солидарна Мрежа

Като член на мрежата ще получите възможността да се възползвате от доброволческия капацитет на „Солидарност в действие“, както и да получавате подкрепа за повишаването на организационния Ви капацитет, информация за предстоящи възможности за финансиране и разширяване на въздействието и досега до нови публики на Вашите инициативи.

Условия за участие

Участието в мрежата е доброволно, базира се на принципите на солидарност и споделяне на наличните ресурси, и не е обвързано с никакви финансови условия.

bg_BGБългарски