fbpx

Our Mission

За нас 

Кои сме ние?

Фондация „Солидарност в действие“ (на английски SolidarityWorks) е юридическо лице с нестопанска цел, което се финансира чрез дарителство и финансиране по проекти. Фондацията е доброволна, самоуправляваща се обществена организация и няма политически и религиозен характер. 

Какво целим?

Нашата основна цел е да насърчаваме и спомагаме устойчивото развитие на личности и общности чрез солидарност и колективни действия за постигане на социална промяна.

Как го постигаме?

Овластяваме личности, колективи и маргинализирани групи; 

Работим върху това да увеличим равния достъп до образование и възможности за развитие, да преодоляваме ефектите на социалните неравенства и да ги премахнем;

Повишаваме солидарността и сътрудничеството между личности и общности;

Развиваме капацитета за предприемане и осъществяване на колективни действия за социална промяна;

Провеждаме социологически изследвания

Какво ни движи?

Солидарност –задействаме се дори когато не сме пряко афектирани, защото не можем да сме добре, когато другите не са·     


 Отговорност и предприемчивост – не прехвърляме топката, а участваме в създаването на устойчиви решения ·         

Любов – водени сме от емпатията и любовта към човешкото, и вярата ни в общия ни потенциал

Имаме нужда от твоята подкрепа, за да растем и да се развиваме. 

bg_BGБългарски