fbpx

Образователен обмен със САЩ

Професионален и образователен обмен в България

Нашият опит. 

През 2017г. посрещнахме в България шестима американски професори и студенти за период от два месеца. През това време запознахме чуждестранните посетители с българската история, език, култура и гражданско общество чрез омагьосващи срещи с бъбриви експерти. В допълнение, гостите участваха в редица срещи и обучения с български учители, чрез които имаха възможността да научат повече за българското образование и да споделят добри практики. Участвайки активно в подготовката на Immersion Academy месеци преди своето пристигане в България, американските студенти и професори водиха образователните дейности по време на 7, 10 и 18-дневите ни програми с пълно потапяне за младежи и възрастни. Във втория месец от престоя си в България студентите- стажанти преподаваха английски на 80 души в рамките на безплатни интензивни курсове в София. 

Досегашни участници в програмата за обмен: 

Лий Гарсия Хименез,

Middlebury college, Class of 2019 

Ева Бод, Middlebury college, Class of 2020

Лука,

Middlebury college, Class of 2020

Шанън Овит, Middlebury college, Class of 2017

Клаудия Куупър,

Професор,

Middlebury College, 

САЩ 

Азиз Фатнаси,

Професор по Антропология, 

Champlagne College, САЩ 

Нашата визия.

Проблемите на българското общество не са уникални сами по себе си. Те са резултат от историческите и настоящите политически, културни и социални промени, които влияят в по-голяма или по-малка степен на цялото човечество. 

 

Солидарността е ключът към устойчивото развитие в глобален мащаб. Междукултурното опознаване и обменът на идеи и добри практики ни позволяват да се учим от грешките на другите, да погледнем статуквото от друга перспектива, да създаваме решения, които надхвърлят пределите на националност и географски граници.

 

 Споделените преживявания променят нагласите ни и естествено пробуждат нашата толерантност към другите. Те са възможност взаимно да се учим и променяме. 

 

 

Нашата обменна програма ще продължава да изгражда мостове с други култури и да създава транснационални партньорства, които допринасят за устойчиво развитие.

Обучение с учители от 140 СУ „Иван Богоров“ гр. София, в рамките на което нашите гости от САЩ представиха практични педагогически модели за развитие на критичното мислене на учениците.

bg_BGБългарски