fbpx

Разказвачество за социална справедливост, диалог и включване

Разказването на истории е средство, чрез което се създават общности. Историите, които чуваме и разказваме, играят важна роля в социалното изграждане на реалността, която обитаваме, чрез дискурсите, налични в медиите, литературата и политическото пространство. Популярните истории разкриват какво смята за важно и значимо обществотои по този начин предоставят отправна точка за анализиране на това как действат расизмът, сексизмът и другите форми на потисничество.


Осъзнаването на силата на разказването на истории и механизмите, чрез които то се използва както от доминиращи така и от екстремистки социални групи, е от решаващо значение за развитието на младите хора като критично мислещи и за увеличаването на възможностите им за гражданско участие.


Критичният подход към анализирането на историите е много необходимо в световен мащаб. В България, например, разказването на истории изигра решаваща роля в манипулирането на обществеността да отхвърли ратификацията на Истанбулската конвенция. Консервативните идеолози измислиха въздействащи страшни истории, за да забавят приемането на по-всеобхватна защита за правата на децата, като накараха родителите да вярват, че децата им ще бъдат отнети от властите и дадени на ЛГБТ двойки в Норвегия. Очевидно историите – независимо дали са „истински“ или „фалшиви“ – имат огромен потенциал да водят до или ограничават промяната в нашите общности и да оформят нашето разбиране за това кои трябва да възприемаме като герои и злодеи.

9 дни разказвачество

Между 5-14.08.2021 г . в село Друган се проведе младежки обмен „Разказвачество за социална справедливост, диалог и включване“. Участници в програмата бяха млади хора от Португалия, Пакистан, Филипините, Индия, Монголия, България, Сърбия, САЩ и Тунис.


Целта на проекта беше да изгради уменията и увереността на участниците да анализират медийно съдържание и да повишат способностите си за писане и разказвачество. Всеки ден в рамките на 9-дневната програма включваше дискусии, работилници за писане и взаимно редактиране, споделяне на новосъздадените текстове около огъня, срещи с опитни писатели и дейности за изследване на социалните неравенства и изграждане на визии за социална справедливост. Направихме и обществено събитие на площада в град Радомир с участието на много местни младежи и деца.

Усети духа на

преживяването

Младежкият обмен създаде възможности за млади хора от над 10 държави да изследват разказвачеството като инструмент за социален диалог и трансформация.


Какво включваше програмата?

Програмата на младежкият обмен разглеждаше три основни теми:

Критично мислене в глобален контекст

▼ критично разглеждане на идеи и вярвания, свързани с обществото и демокрацията


▼разбиране на понятията социална справедливост, привилегии и социална стратификация

▼изследване на потенциала на разказването на истории като инструмент за социален диалог и трансформация

Анализиране на истории

▼ изследване на типологията на историите, предложени от Ан Бел в нейната книга „Разказване на истории за социална справедливост: Разказът и изкуствата в антирасисткото преподаване“


▼ анализ и идентифициране на нуждите на аудиторията

▼придобиване на опит с трансформиране на истории и даването на глас на маргинализираните хора чрез разказвачество

Умело разказвачество

▼ развиване на умения за писане и предоставяне на обратна връзка за писането на други хора


▼ усвояване на нови стратегии и развиване на нови умения във връзка с ефективното разказване на истории


▼ придобиване на увереност и знания за използване на собственото писане и разказвачество за социална промяна

Дигитална книга с истории за социална справедливост

Творбите на 22-ма млади хора, създадени по време на младежкия обмен, можете да намерите в нашата дигитална книга. Техните разкази и стихотворения разглеждат разнообразни теми, свързани със социалната справедливост, като повечето от тях са вдъхновени от личните преживявания на участниците с расизма, сексизма и други форми на дискриминация, както и техните визии и идеи за един по-справедлив и емпатичен свят за всички. Книгата би могла да бъде и ценен инструмент за учители за представянето на разнообразни аспекти на социалната справедливост, осъзнаване на неравенствата и привилегиите и развитие на критичното мислене на младите хора.

bg_BGБългарски