fbpx

Вдъхновителките на общ. Радомир

История на инициативата

През 2021г. за първи път в историята на община Радомир Фондация „Солидарност в действие“ инициира отбелязването на Международния ден на Жената (8 март) чрез серия от дейности, които дадоха видимост на постиженията и приноса на местни жени от различни поколения и етнически профил за развитието на местната общност, култура, политика и икономика.

Започнахме с улична кампания, в рамките на която разговаряхме с десетки жени от гр. Радомир, които се снимаха с нашата празнична селфи рамка. На 08.03.2021г. на площада в гр. Радомир наградихме 11-те победителки в конкурса за номинации „Вдъхновителки на община Радомир“ в присъствието на Изпълнителния Директор на Местна Инициативна Група Радомир-Земен Радослав Йорданов, Председателят на Общинския съвет на Община Радомир Светослав Кирилов и повече от 70 местни граждани.

В седмиците след 8 март проведохме широка кампания за популяризиране на кратките филми, които създадохме с наградените вдъхновяващи жени, като кампанията получи изключително позитивен отклик в местните общности и се превърна в повод за гордост и солидарност между жените от община Радомир.

Защо е важно да оценяваме приноса на жените?

В историята за това как са живели жените в миналото, какво ги е вълнувало, каква е била тяхната обществена роля, има много пропуски. Тъй като не са имали равни права с мъжете и са имали подчинена позиция, жените обикновено не се споменават в правните документи и в другите официални източници на информация за миналото.


Жените получават достъп до образование сравнително наскоро в исторически план, поради което те самите рядко са документирали своите преживявания. Важно е да съхраняваме информация за постиженията на жените, за да се развиваме и за да могат бъдещите поколения жени да стъпят на постигнатото от нас.


И докато женските движения по света и у нас са допринесли изключително много за развитието на правата на жените и момичетата и за даването на видимост на техния принос за развитието на глобалното общество, това далеч не означава, че равнопоставеността между половете е споделена реалност за всички, навсякъде и в еднаква степен.


На територията на община Радомир жените и младите момичета продължават да бъдат обект на дискриминация. Част от проблемите на жените и момичетата в областта включват ранно забременяване, липса на достъп до високите нива на политическите и бизнес структурите, бедност, домашно насилие и полови стереотипи. Настоящият проект цели да продължи работата на фондацията и нейните добрвоолци за развитие на равнопоставеността между половете и разпознаване на обществената значимост на жените в района чрез дейности, съобразени с културните специфики на местните общности, които създават възможности за вдъхновяващ и продуктивен диалог и сътудничество във връзка с заложените цели.

Какво планираме за 2022г.?


Обществен конкурс за номинации: януари

Жителите на населените места в община Радомир ще могат да номинират вдъхновяващите жени, които заслужават да бъдат наградени за своя принос към социалното, културното, политическото и икономическото развитие на местните общности.

Публично награждаване:

8 март

Ще организираме официално честване на международния ден на жената и ще наградим отличените вдъхновяващи жени в присъствие на представители на местните институции и общности.

Кампания в социалните мрежи: март-април

Ще заснемем кратък филм с всяка наградена и ще я представим през разнообразни канали в социалните мрежи.

Нетуъркинг събитие за вдъхновителки

За да задълбочим контактите и възможностите за сътрудничество и взаимопомощ между наградените жени в настоящото и предишното издание на конкурса за обществени номинации.

Кръгла маса

Ще поканим наградените вдъхновителки и представители на местните институции, за да обсъдим как да повишим включването и видимостта за постиженията и приноса на местните жени във всички сфери на обществения живот в общ. Радомир?

Какво искаме да постигнем?

да повдигнем обществения статус на жените и момичетата на територията на община Радомир
да повишим обществената осведоменост за постиженията и потенциала на момичетата и жените – включително сред местната власт, производство и бизнес, където жените продължават да заемат по-низшестоящи позиции и да се сблъскват с полови стереотипи
да насърчим размисъл и обществени дискусии във връзка с ролята на жените в обществения живот и необходимите стъпки за постигането на равноправие
да създадем устойчив модел за документиране на съвременната история на жените от община Радомир
да популяризираме проекта си като добра практика, която може да бъде пренесена и в други райони на България и ЕС

Проектът се осъществява с подкрепата на Европейски Корпус за Солидарност.

bg_BGБългарски