Подкрепи ни с дарение

В момента събираме средства, за да превърнем селска къща, намираща се на 30км от София, във функциониращ трейнинг център, където ще провеждаме младежки програми и ритрийти за жертви на домашно насилие.

 

Твоето дарение ще ни отведе една стъпка по-близо до сбъдването на мечтата ни да създадем уникално образователно пространство сред природата и да достигаме до повече хора, като премахнем нуждата от разходи за настаняване.

 

Можеш да направиш корпоративно или лично дарение чрез банков превод към набирателната ни сметка или чрез PayPal, използвайки формуляра по-долу. Изготвяме официален сертификат за всяко направено дарение, което можеш да запазиш за спомен или да представиш, за да получиш данъчно облекчение. 

Support us with a donation 

We are currently fundraising to turn a rural house located 30 km away from Sofia into a functioning training center where we will host youth programs and retreats for domestic violence victims. 

 

 

Your donation will move us a step closer to fulfilling our dream of creating a unique educational space close to the nature, and being able to serve more people by reducing our program costs.

 

 

You can make a donation through a bank transfer to our fundraising account, or through PayPal using the form below. All donors will receive a certificate of recognition, and will be added to our newsletter to receive news on our progress, if interested.

 

$620 of $10,000 raised
$
Personal Info

Donation Total: $20.00

Набирателна сметка

Притежател на набирателната сметка: 

Фондация „Солидарност в действие“

Име на банката: Unicredit Bulbank

BIC код: UNCRBGSF

IBAN: BG 33UNCR70001523434528

Bank Account Details

Name of Bank Account Holder: Foundation “SolidarityWorks” 

Name of Bank: Unicredit Bulbank

BIC Code: UNCRBGSFBank 

IBAN: BG 33UNCR70001523434528

2019 Donation Statistics 

Статистика на даренията за 2019г. 

0

$ in Online donations

$ в онлайн дарения 

0

$ in Offline Donations

$ в офлайн дарения 

0

$ Fundraising goal

$ заложена цел 

Your donation supports our educational projects, including the renovations needed by our training center.

Благодарим ти от сърце за твоята щедрост!

We heart-fully thank you for your generosity!