fbpx

Вярваме, че диалогът ни сближава.

Насърчаваме солидарността и общите действия 

Развиваме индивидуалния и колективния потенциал за промяна

thin

С какво се занимаваме?

Развиваме уменията и лидерския потенциал на младите хора
Овластяваме жените и момичетата
Създаваме възможности за междупоколенчески диалог
Допринасяме за развитието на селските райони
Промотираме солидарността и доброволчеството
Подкрепяме организации със сходни мисия и цели
bg_BGБългарски