fbpx

Нашите проекти

Текущи проекти

Върху какво работим през 2024г.

  • All
  • rural-development
  • ethnography
  • intergenerational-dialogue
  • girl-empowerment
  • capacity-building
Регионални

Местни вдъхновителки – общ. Радомир 2024г.

Повишаваме обществения статус на жените и момичетата в община Радомир чрез разнообразни дейности, активно включващи местните общности.

Творчески конкурс

„8 март“

Търсим творчески отговори на важни въпроси, свързани с условията на живот, приноса и стремежите на момичетата и жените в община Радомир.

Национални

Програма за момичета Гергина

Тече третото издание на нашата програма за личностно развитие за момичета от малките населени места, която подкрепя разгръщането на техния потенциал чрез себепознаване, нови контакти, перспективи и умения.

Международни

Радикална честност за трансформиране на конфликтите

7-дневно обучение за 16 социални работници, лидери и активисти от 6 страни

Фотовойс за младежко участие и овластяване

Проектът има за цел да популяризира метода Фотовойс в работата с млади хора.

Автентично свързване

7-дневен младежки обмен с участници от 3 държави

Практическа солидарност

7-дневен младежки обмен с участници от 3 държави

Осъществени проекти

Запознай се с нашите oсъществени проекти.

Местни

Местни вдъхновителки 2022г.

Повишаваме обществения статус на жените и момичетата на територията на община Радомир чрез разнообразни дейности, активно включващи местните общности.

Местни вдъхновителки 2021г.

Повишаваме обществения статус на жените и момичетата на територията на община Радомир чрез разнообразни дейности, активно включващи местните общности.

Етнографско изследване „Лицата на Друган“

Представихме житейските разкази на 25 възрастни местни жители на радомирското село Друган, където се намира седалището ни.

Разказвачество и междупоколенчески диалог

Опазваме местното културно наследство и развитие на териториалната идентичност на населените места в общ. Радомир чрез етнографско изследване, което ще включи 80 възрастни и млади местни граждани.

Национални

Национален младежки конкурс

В 3 поредни издания дадохме възможност на млади хора от цялата страна да споделят какво ги вълнува и какви промени искат да превърнат в реалност в общностите си.

Програма за момичета „Гергина“

Програма за личностно развитие за момичета от малките населени места, която подкрепя разгръщането на техния потенциал чрез себепознаване, нови контакти, перспективи и умения.

Достойно стареене за жените в България

Представяме нашето изследване на потребностите на възрастните жени в България и следващите ни стъпки за тяхното овластяване.

Международни

Младежки обмени, финансирани с подкрепата на програма Еразъм+ на ЕС

Cultivating Compassionate Integrity

Чрез разнообразни дейности включително дискусии, работа по групи, йога и медитация, импровизационен танц, посещения на местни творци и др. този младежкияобмен целeшe да насърчи будност, солидарност, личностно развитие и активно гражданство сред младите хора.

Awake, Aware, Active: разкриване на лидера у теб

Участниците в този младежки обмен се запознаха с различни практики за себеизследване, повишаване на осъзнатостта и подобряване на критичното мислене и развиха уменията си за активно гражданско участие чрез различни форми на лидерство.

Разказвачество за социална справедливост, диалог и включване

Млади хора от 10 държави изследваха разказвачеството като инструмент за социален диалог и трансформация, и създадоха текстове, които представят различни социални предизвикателства, с които се сблъскват.

Любовта е мила: изкуство срещу домашното насилие

В рамките на този младежки обмен участниците създадохас произведения на изкуството, чрез които да повишат социалния диалог и информираността, необходими за превенция на домашното насилие.

Международни обучения за младежки работници, финансирани с подкрепата на програма Еразъм+ на ЕС

Превенция на радикализацията сред младите хора

Младежки работници от 9 държави задълбочиха познанията си за феномените радикализация и екстремизъм и повишиха способностите си да извършват превенция сред малдежите, с които работят.

Образоваме и овластяваме: социална работа срещу домашното насилие

Младежките работници, участващи в обучението повишиха разбирането си към домашното насилие и насилието между интимни партнори, и придобиха умения за професионална подкрепа на преживелите насилие.

bg_BGБългарски