fbpx

Immersion Academy – Академии за пълно потапяне

Какво трябва да бъде ученето, за да ощастливява вместо да отегчава? За да бъде не задължение, а удоволствие? За да не спира с биенето на звънеца, а да те кара да искаш още и още?  

 

Нашите immersion програми овластяват участниците ни да използват свoбодно чуждия език и да развиват критическия си усет за реалността, в която съществуваме, и начините, по които можем да й влияем. 

Нашата Философия

Нашият подход на обучение е вдъхновен от бразилския педагог, философ и хуманист Пауло Фрейри, който описва традиционното образование като механистично и потискащо. Вместо да дава свобода на хората да изразяват идеите си и да развиват мисленето си, обичайното училищно и университетско образование изисква от тях да възпроизвеждат като папагали определени идеи, факти и начини на мислене. Повечето образователни институции обучават хората не как да мислят, а какво да мислят.


Според Фрейри всеки човек, без значение дали е образован или не, има безграничен потенциал да размишлява над състоянието на света и борейки се за промяна да развива критическото си мислене. 

 

Според Фрейри образованието, което освобождава ума и духа, неотменно води до придобиването на опит и желание за действие и се противопоставя на пасивността и послушанието (Фрейри 1985). Неговата педагогика отвърля йерархията учител-ученик. Когато образованието се вдъхновява от преживяванията и опита на тези, които участват в него, и създава условията за автентичен диалог, всеки е едновременно ученик и учител.  

Нашите програми се основават на диалога, свободата и активното участие на учащите. Диалогът е нашият основен инструмент за колективен размисъл, сътрудничество и действие. Вярваме, че разговорите и дискусиите са най-прекият път до вътрешните светове на другите и преразглеждането на нашето собствено място в света. Затова имаме за цел да създадем пространства, които да събират хора от различни държави, религии, сексуалности и прочие характеристики. Които да стимулират естественото желание за учене, критическия подход, творчеството, подлагането под съмнение на всичко, което ни се представя като “факт”.

Нашата визия 

Поколение от млади хора, които използват чужди езици, за да получат достъп до информация и за да общуват с хора извън държавите си. Те са мотивирани да учат ппрез целия си живот, да размишляват върху позицията, която заемат в света, и да допринасят за позитивна промяна чрез индивидуални и колективни действия.

Нашата мисия

Да подкрепяме развитието на креативността, критичността и космополитността на младите хора и да допринасяме за укрепването на солидарни подходи за разрешаването на проблеми и развитието на личности и общности.

Нашите цели:

  1.  Развитие на умения за общуване на английски: създаваме учебна среда, в която участниците значително да подобрят уменията си, като се потопят в езика и бъдат обградени от него 24/7.
  2. Подобряване на уменията за критично мислене: подкрепяме развитието на умения за критично мислене като обучаваме участниците ни да поставят под въпрос собственото си мислене, да взимат под внимание различни гледни точки, да оценяват критично информацията, която получават, и да създават ефетивни аргументи. 
  3. Подготовка за действие: подкрепяме участниците ни в техния процес на себеовластяване и промотираме идеала за активно гражданство и принос за социалната промяна чрез разнообразни форми на лидерство. 

Предишни програми:

Първото издание на Immersion Language & Leadership Academy се проведе през м. Юли, 2017г. в курортно селище близо до Рилските езера. Двайсет и четири младежи на възраст 14-25г.участваха в 18-дневната ни младежка програма, а две групи от по 9 възрастни участваха в програми с продължителност от 7 и 10 дни. 

 

Седемдесет процента от участниците получиха пълни или частични стипендии, за да се включат в програмите. Академията събра на едно място разнородна група от участници, представляващи повече от 25 населени места, няколко етнически групи, различни езици и вероизповедания. Програмата също включи момче с ограничена подвижност, трима сирийски бежанци и един интерсекс активист.

 

Дизайнът на учебната програма имаше за цел ежедневно да предизвиква участниците във и извън класната стая. Всеки ден започваше с четири часа учебни занятия, водени от опитни фасилитатори, които предоставяха безопастно пространство, в което участниците да излезнат от зоната на комфорта си и да разчупят мисленето си чрез тематични дискусии и дейности. Докато учебните занятия се фокусираха върху подобряване на уменията за критично мислене, всеки следобед работилниците за споделяне на умения, водени от самите участници, допринасяха за активния обмен на умения и опит и помагаха на участнциите да работят върху лидерските си умения. Интензивната дневна програма, в рамките на която участниците използваха английски 24/7 и имаха достъп до индивидуални консултации с американските фасилитатори, подкрепяше развитието на различните аспекти на владеене на чуждия език и спомагаха цялостния процес на личностно развитие. В края на всяка програма участниците представиха своите идеи за проекти, свързани с обществено проблеми, от които се интересуват.

 


Програмите ни през 2017г. бяха финансирани с помощта на Davis Peace Projects, Центърът за кариери и стажове към Middlebury college и индивидуални дарения от САЩ и България.  

Имаме нужда от твоята подкрепа, за да продължим да предлагаме Immersion Academy на талантливи млади хора от цяла България. 

bg_BGБългарски