fbpx

Международен младежки обмен

„Любовта е мила: млади хора предотвратяват домашното насилие чрез изкуство“

Накратко

„Любовта е мила“ е проект за младежки обмен с участници от България, Палестина, Унгария, Сърбия и Италия, в рамките на който млади хора ще обсъждат стратегии и подходи за изграждане на здравословни интимни взаимоотношения, ще научат за домашното насилие и насилието между интимни партньори и ще създадат произведения на изкуството, които да допринесат за превенция на домашното насилие. Проектът ще включва предварителни и последващи дейности във всяка страна партньор, както и 9-дневна международна среща и арт резиденция в село Друган, България.Идеята

Този младежки обмен се роди като отговор на насилието, което виждаме и преживяваме в нашите домове и общности и което искаме да разберем по-добре и да се научим да предотвратяваме. В международен план разбирането ни как да изграждаме здравословни взаимоотношения, да се справяме с междуличностните проблеми, без да прибягваме до насилие, както и това как да предотвратяваме насилието, е недостатъчно развито.


От малки ни преподават история, география, математика и пр., но това как да обичаме и да се грижим за другите и за себе си, и как да използваме своя индивидуален и колективен потенциал за добро, за мир и за любов, не присъства в повечето учебни програми. Нашият проект за младежки обмен се стреми да адресира тези проблеми и да допринесе за създаването на общества, в които домашното насилие, насилието между интимни партньори – и насилието изобщо! – нямат място.

Нашите цели

Проектът ни ще създаде възможност за учене и обмен, чрез която младите хора да изследват предпоставките за и последствията от домашното насилие и насилието между интимни партньори, както и необходимите елементи за здравословни взаимоотношения. Проектът също така цели да предостави на младите знания и умения как да използват различни форми на изкуството за застъпничество и повишаване на осведомеността спрямо разглежданите от нас теми. За тази цел художествените работилници и създаването на произведения на изкуството са вградени в програмата на всеки ден от младежкия обмен.

Какво ще научат и преживеят участниците в младежкия обмен?


Основните резултати от обучението на младежкия обмен включват:

Домашно насилие и насилие между интимни партньори

♥ разбиране на основните понятия, свързани с домашното насилие и насилието между интимни партньори, разпознаване на формите, в които се проявяват, както и личностните и социалните фактори, които допринасят за тях

♥ умения за критична оценка на обществените реакции и разбиране на ролята на обществото за предотвратяване на и справяне с насилието, развиване на умения за активно участие в тези усилия

♥ запознаване с метода „bystender intervention“ и изграждане на умения за безопасна и деескалираща напрежението и/или насилието намеса в конфликтни ситуации

Социални измерения на пола

♥ развиване на умения за разпознаване и критично изследване на половите („джендър“) роли и норми

♥ критично изследване на идеи и убеждения, подкопаващи равенството между половете

♥ разбиране на ролята както на мъжете, така и на жените за превенцията на насилието

Здравословни взаимоотношения

♥ дискусия, размишления и създаване на лични стратегии за изграждане на здравословни взаимоотношения

♥ критично изследване на идеите ни за любовта и романтичните връзки и осъзнаване на мисловни модели, които допринасят за неравенството между половете

♥ разбиране на факторите, които водят до „здравословни“ и „нездравословни“ конфликти.

Изкуство и активизъм

♥ развиване на умения и знания за ефективно използване на изкуството за застъпничество и повишаване на осведомеността

♥ участие в различни работилници, включващи танцова терапия, хакатон за дизайн на игри, създаване на плакати, създаване на произведения на изкуството

♥ създаване на произведения на изкуството, които не само ще бъдат изложени по време на публични събития в Друган и София, но и ще бъдат дигитализирани и превърнати в дигитална книга

11 – 18 Април,

в Центъра за учене, споделяне и обмен на Фондация „Солидарност в действие“

Международни партньори:

Италия

Сърбия

Унгария

Палестина

Проектът се финансира по програма Еразъм+ на Европейския съюз

bg_BGБългарски