fbpx

 Любовта е мила: превенция домашното насилие чрез изкуство

Този младежки обмен се роди като отговор на насилието, което виждаме и преживяваме в нашите домове и общности и което искаме да разберем по-добре и да се научим да предотвратяваме. В международен план разбирането ни как да изграждаме здравословни взаимоотношения, да се справяме с междуличностните проблеми, без да прибягваме до насилие, както и това как да предотвратяваме насилието, е недостатъчно развито.

 

От малки ни преподават история, география, математика и пр., но това как да обичаме и да се грижим за другите и за себе си, и как да използваме своя индивидуален и колективен потенциал за добро, за мир и за любов, не присъства в повечето учебни програми. Нашият проект за младежки обмен се стреми да адресира тези проблеми и да допринесе за създаването на общества, в които домашното насилие, насилието между интимни партньори – и насилието

изобщо! – нямат място.

 

Нашите цели

 

Проектът ни ще създаде възможност за учене и обмен, чрез която младите хора да изследват предпоставките за и последствията от домашното насилие и насилието между интимни партньори, както и необходимите елементи за здравословни взаимоотношения. Проектът също така цели да предостави на младите знания и умения как да използват различни форми на изкуството за застъпничество и повишаване на осведомеността спрямо разглежданите от нас теми. За тази цел художествените работилници и създаването на произведения на изкуството са вградени в програмата на всеки ден от младежкия обмен.


9 дни разказвачество

Между 10-18.07.2021 г . в село Друган се проведе младежки

обмен „Любовта е мила“. Участници в програмата бяха млади хора от България, Сърбия, Унгария, Италия, Индия, Пакистан, Бангладеш, Малайзия и Финландия.

„Любовта е мила“ е проект за младежки обмен с участници от България, Палестина, Унгария, Сърбия и Италия, в рамките на който млади хора ще обсъждат стратегии и подходи за изграждане на здравословни интимни взаимоотношения, ще научат за домашното насилие и насилието между интимни партньори и ще създадат произведения на изкуството, които да допринесат за превенция на домашното насилие. Проектът ще включва предварителни и последващи дейности във всяка страна партньор, както и 9-дневна международна среща и арт резиденция в село Друган, България.


Усети духа на

преживяването

Младежкият обмен създаде възможности за млади хора от над 9 държави да изследват разказвачеството като инструмент за социален диалог и трансформация.


Какво включваше програмата?

Програмата на младежкият обмен разглеждаше четири основни теми:

Домашно насилие и насилие между интимни партньори


разбиране на основните понятия, свързани с домашното насилие и насилието между интимни партньори, разпознаване на формите, в които се проявяват, както и личностните и социалните фактори, които допринасят за тях

 

умения за критична оценка на обществените реакции и разбиране на ролята на обществото за предотвратяване на и справяне с насилието, развиване на умения за активно участие в тези усилия

 

запознаване с метода „bystender intervention“ и изграждане на умения за безопасна и деескалираща напрежението и/или насилието намеса в конфликтни ситуации

Социални измерения на пола

развиване на умения за разпознаване и критично изследване на половите („джендър“) роли и норми

 

  критично изследване на идеи и убеждения, подкопаващи равенството между половете

 

разбиране на ролята както на мъжете, така и на жените за превенцията на насилието

Здравословни взаимоотношения

дискусия, размишления и създаване на лични стратегии за изграждане на здравословни взаимоотношения

 

критично изследване на идеите ни за любовта и романтичните връзки и осъзнаване на мисловни модели, които допринасят за неравенството между половете

 

разбиране на факторите, които водят до „здравословни“ и „нездравословни“ конфликти

Изкуство и активизъм

развиване на умения и знания за ефективно използване на изкуството за застъпничество и повишаване на осведомеността


участие в различни работилници, включващи танцова терапия, хакатон за дизайн на игри, създаване на плакати, създаване на произведения на изкуството

 

създаване на произведения

на изкуството, които не само ще бъдат изложени по време на публични събития в Друган и София, но и ще бъдат дигитализирани и превърнати в дигитална книга

Дигитална книга

Творбите на 22-ма млади хора, създадени по време на младежкия обмен, можете да намерите в нашата дигитална книга. Техните разкази и стихотворения разглеждат разнообразни теми, свързани със социалната справедливост, като повечето от тях са вдъхновени от личните преживявания на участниците с расизма, сексизма и други форми на дискриминация, както и техните визии и идеи за един по-справедлив и емпатичен свят за всички. Книгата би могла да бъде и ценен инструмент за учители за представянето на разнообразни аспекти на социалната справедливост, осъзнаване на неравенствата и привилегиите и развитие на критичното мислене на младите хора.

Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.

bg_BGБългарски