fbpx

Младежки конкурс

„Автентично свързване“ 2024г.

Фондация “Солидарност в действие” организира национален конкурс за есе на английски език. Участници в конкурса могат да бъдат всички младежи на възраст 16-30г. на територията на България.

За участие в конкурса се изисква попълването на онлайн формуляр и изпращане на есе на една от следните теми:

  • When do I feel most true to myself?
  • What challenges do I face in living authentically? How can I overcome these challenges?
  • What fears or barriers prevent me from expressing my thoughts, feelings, and desires openly and honestly?
  • How do my relationships support or discourage my authentic self?
  • How has my understanding of authenticity evolved over time? What experiences have contributed to this growth?
  • Recall a recent moment when you felt particularly authentic. What made that moment special, and how can you create more such moments in your life?
  • Imagine your future self living a fully authentic life. What changes would you need to make to reach that vision? What steps can you take today to move towards that goal?

  

За да кандидатстват в конкурса, младите хора трябва да попълнят и изпратят формуляра за участие до 10 юли 2024г.

Получените творби ще бъдат разгледани и оценени от екипа на Фондация “Солидарност в действие”. Победителите в конкурса ще бъдат обявени в сайта на фондация “Солидарност в действие”, както и в страницата на фондацията във фейбук на 14. 07. 2024г.

 

НАГРАДА: Осем участници в конкурса ще получат пълна стипендия за участие в 7-дневен международен младежки обмен на тема „Автентично свързване“, който ще се проведе в село Друган, общ. Радомир. Стипендията включва покриване на транспортни разходи до село Друган и обратно, настаняване, храна и обучение.

При попълване на формуляра за участие в конкурса всеки участник може да избере от две дати:

 

Избрани творби на участниците в конкурса може да бъдат публикувани на сайтa на фондация “Солидарност в действие” след приключване на конкурса.

 

Ако имате въпроси, пишете на hello@solidarityworks.eu


Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.

bg_BGБългарски