fbpx

Превенция на радикализацията на младите хора

Taking into account the presence of extremist movements in the EU, as well as the terrorists events from 2018 and 2019 in the UK, France and other, Foundation „Solidarity Works“ considers it highly important to gather active young people, youth workers and activists from European and MENA countries to discuss the extremism phenomena in EU which nowadays threaten democracies. The feeling of insecurity which terrorists aim to create has the potential to undermine the cohesion of our societies, and is particularly harmful for youth who can fall victims to radicalization or become closed-minded and distrusting towards others as a response to extremism. Our training course aims to promote active participation of youth in prevention of extremism phenomena, and developing knowledge and practical approaches to combat radicalization through youth work and non-formal education.

 

The main goals of the training course are:

 

Повишаване на осведомеността за социалните фактори за появата на екстремизъм и радикализация, както и процесите на развитие на тези явления

 

Картографиране на феномените екстремизъм и радикализация в Европа и намиране на връзки между тях

 

изследване и анализ на основните ключови участници във връзка с развитието на екстремизъм / радикализация и тези, които действат, за да го предотвратят

 

Анализ на европейските ценности и това как те могат да бъдат използвани като инструменти срещу екстремизма и радикализацията

 

Оборудване на младежките работници със знания, умения, практически методи и други необходими компетенции за повишаване на социалното включване на младите хора, развитие на междукултурен диалог, интеграция и управление на

конфликти и др.


9 дни разказвачество

Между 20-27.03.2022 г . се проведе програмата на обучението „Превенция на радикализацията на младите хора“. Участници в програмата бяха млади хора от България, Сърбия, Северна Македония, Словения, Обединеното кралство, Италия и Йордания
Усети духа на

преживяването

Програмата на обучението създаде възможности за млади хора от над 7 държави да изследват разказвачеството като инструмент за социален диалог и трансформация.


Какво включваше програмата?

Програмата на обучението разглеждаше четири основни теми:

Study of the risk profile of young people in relation to radicalization and extremism and accumulation of knowledge on the topic

Skills to promote intercultural awareness, dialogue and cooperation

Умения за застъпничество,

информиране и ефективна социална работа с фокус върху превенцията

Професионално развитие и

професионален обмен

Дигитална книга

Творбите на 22-ма млади хора, създадени по време на младежкия обмен, можете да намерите в нашата дигитална книга. Техните разкази и стихотворения разглеждат разнообразни теми, свързани със социалната справедливост, като повечето от тях са вдъхновени от личните преживявания на участниците с расизма, сексизма и други форми на дискриминация, както и техните визии и идеи за един по-справедлив и емпатичен свят за всички. Книгата би могла да бъде и ценен инструмент за учители за представянето на разнообразни аспекти на социалната справедливост, осъзнаване на неравенствата и привилегиите и развитие на критичното мислене на младите хора.

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

en_USEnglish