fbpx

Превенция на радикализацията на младите хора

Отчитайки присъствието на екстремистки движения в ЕС и взимайки предвид терористичните събития от 2018 и 2019 г. във Великобритания, Франция и други държави, ние считаме за изключително важно да изследваме появата и развитието на екстремистки групировки и движения в ЕС. Чувството за несигурност, което терористите се стремят да създадат, има потенциал да подкопае сплотеността на нашите общества и носи опасност за младежите, които могат да станат жертви на радикализация и да подхождат с недоверие към представителите на други етнически групи в отговор на екстремизма. Нашият обучителен курс има за цел да насърчи активното участие на младежите в превенцията на екстремизма и радикализацията и да развие уменията и практическите подходи за борба с радикализацията чрез неформално образование.

 

Основните цели на обучителния курс са:

 

Повишаване на осведомеността за социалните фактори за появата на екстремизъм и радикализация, както и процесите на развитие на тези явления

 

Картографиране на феномените екстремизъм и радикализация в Европа и намиране на връзки между тях

 

изследване и анализ на основните ключови участници във връзка с развитието на екстремизъм / радикализация и тези, които действат, за да го предотвратят

 

Анализ на европейските ценности и това как те могат да бъдат използвани като инструменти срещу екстремизма и радикализацията

 

Оборудване на младежките работници със знания, умения, практически методи и други необходими компетенции за повишаване на социалното включване на младите хора, развитие на междукултурен диалог, интеграция и управление на

конфликти и др.


9 дни разказвачество

Между 20-27.03.2022 г . се проведе програмата на обучението „Превенция на радикализацията на младите хора“. Участници в програмата бяха млади хора от България, Сърбия, Северна Македония, Словения, Обединеното кралство, Италия и Йордания
Усети духа на

преживяването

Програмата на обучението създаде възможности за млади хора от над 7 държави да изследват разказвачеството като инструмент за социален диалог и трансформация.


Какво включваше програмата?

Програмата на обучението разглеждаше четири основни теми:

Изследване на рисковия профил на младите хора спрямо радикализация и екстремизъм и натрупване на познания по темата

Умения за насърчаване на междукултурната осведоменост, диалог и сътрудничесто

Умения за застъпничество,

информиране и ефективна социална работа с фокус върху превенцията

Професионално развитие и

професионален обмен

Дигитална книга

Творбите на 22-ма млади хора, създадени по време на младежкия обмен, можете да намерите в нашата дигитална книга. Техните разкази и стихотворения разглеждат разнообразни теми, свързани със социалната справедливост, като повечето от тях са вдъхновени от личните преживявания на участниците с расизма, сексизма и други форми на дискриминация, както и техните визии и идеи за един по-справедлив и емпатичен свят за всички. Книгата би могла да бъде и ценен инструмент за учители за представянето на разнообразни аспекти на социалната справедливост, осъзнаване на неравенствата и привилегиите и развитие на критичното мислене на младите хора.

Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.

bg_BGБългарски