fbpx

 Awake, Aware, Active: 

Unveiling the Leader Within

Бързият свят, в който живеем, ни позволява да отделяме все по-малко време да разсъждаваме върху това как да живеем по смислен и устойчив начин. Нещо повече – можем да живеем в света, без да сме част от него, да се отдаваме на личните си притеснения, борби и радости, без да си даваме сметка за промените, които се случват около нас, в нашия регион или по света. В един взаимосвързан свят неразбирането на въздействието на глобалните промени върху местните общности, както и глобалното въздействие на това, което се случва на местно ниво, вреди на нашата колективна способност да участваме в промяната както на индивидуално, така и на обществено ниво. Докато урбанизацията и новите технологии създават огромни възможности за икономическо и технологично развитие, те често се съпътстват от невидими заплахи за екологичната устойчивост, както и за нашите лично и социално здраве и благополучие.


Този проект имаше за цел да потопи участниците си в дълбок процес на себеизследване, в който младите хора да преосмислят връзката си със света и да се сдобият с увереност и умения да влияят положително върху развитието на общностите, към които принадлежат.


8 дни разказвачество

Между 20-28.08.2021г. в село Друган се проведе младежки обмен „Awake, Aware, Active: разкриване на лидера в Теб“. Участници в програмата са млади хора от България, Северна Македония, Кения, Пакистан, Бангладеш, Индия, Германия, Колумбия и Тунис.

В рамките на проекта младите хора развиваха своите умения за себенаблюдение и лидерство, като се запознаха с разнообразни подходи за личностно развитие и създадоха работилници, чрез които представиха свои таланти и умения. Групата проведе международна вечер на таланта в гр. Радомир в присъствието на местни младежи, деца и семейства, които се насладиха на песни, танци и стихотворения от различни култури. В последните дни на обмена младите хора разработиха идеи за организиране на общностни проекти, чрез които да адресират разнообразни социални и екологични проблеми.

Усети духа на

преживяването

Проект за културен и идеен обмен на млади хора от България, Италия и Република Северна Македония, насърчаващ осъзнаването на вътрешните и външните процеси на влияние, личностното развитие и активното гражданство.

Какво включваше програмата?

Програмата на младежкият обмен разглеждаше три основни теми:

Mindfulness


запознахме се с принципи и стратегии за будност и осъзнатост чрез сесии, включващи медитация, импровизационен танц, изкуство, йога и метода на Кейти Барон за работа с емоциите „Работата“ („The work“).

 

изследвахме емоциите и физическите си усещания

 

научихме как съзнателно да си поставяме цели и да определяме приоритетите си за личностно развитие

Sustainability

изследвахме как да разрешаваме

конфликтите със спокойствие и яснота 

 

обсъждахме последиците от небрежната консумация на вода,

месо, пластмаси и др. върху околната среда и обществото

 

успешно съжителствахме в среда при ограничения на консумацията ни на вода и с грижа за околната среда

Active citizenship

изследвахме критично позицията си в обществото, както и принадлежността си към различни

социални групи


подобрихме своите лидерски умения, като придобихме практика с това как да идентифицираме значими обществени проблеми, да създаваме потеницални решения, да представяме идеите си, да намираме партньори и ресурси и пр.

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

en_USEnglish