fbpx

 Awake, Aware, Active: 

разкриването на Лидера у Теб

Бързият свят, в който живеем, ни позволява да отделяме все по-малко време да разсъждаваме върху това как да живеем по смислен и устойчив начин. Нещо повече – можем да живеем в света, без да сме част от него, да се отдаваме на личните си притеснения, борби и радости, без да си даваме сметка за промените, които се случват около нас, в нашия регион или по света. В един взаимосвързан свят неразбирането на въздействието на глобалните промени върху местните общности, както и глобалното въздействие на това, което се случва на местно ниво, вреди на нашата колективна способност да участваме в промяната както на индивидуално, така и на обществено ниво. Докато урбанизацията и новите технологии създават огромни възможности за икономическо и технологично развитие, те често се съпътстват от невидими заплахи за екологичната устойчивост, както и за нашите лично и социално здраве и благополучие.


Този проект имаше за цел да потопи участниците си в дълбок процес на себеизследване, в който младите хора да преосмислят връзката си със света и да се сдобият с увереност и умения да влияят положително върху развитието на общностите, към които принадлежат.


8 дни разказвачество

Между 20-28.08.2021г. в село Друган се проведе младежки обмен „Awake, Aware, Active: разкриване на лидера в Теб“. Участници в програмата са млади хора от България, Северна Македония, Кения, Пакистан, Бангладеш, Индия, Германия, Колумбия и Тунис.

В рамките на проекта младите хора развиваха своите умения за себенаблюдение и лидерство, като се запознаха с разнообразни подходи за личностно развитие и създадоха работилници, чрез които представиха свои таланти и умения. Групата проведе международна вечер на таланта в гр. Радомир в присъствието на местни младежи, деца и семейства, които се насладиха на песни, танци и стихотворения от различни култури. В последните дни на обмена младите хора разработиха идеи за организиране на общностни проекти, чрез които да адресират разнообразни социални и екологични проблеми.

Усети духа на

преживяването

Проект за културен и идеен обмен на млади хора от България, Италия и Република Северна Македония, насърчаващ осъзнаването на вътрешните и външните процеси на влияние, личностното развитие и активното гражданство.

Какво включваше програмата?

Програмата на младежкият обмен разглеждаше три основни теми:

Себеизследване


запознахме се с принципи и стратегии за будност и осъзнатост чрез сесии, включващи медитация, импровизационен танц, изкуство, йога и метода на Кейти Барон за работа с емоциите „Работата“ („The work“).

 

изследвахме емоциите и физическите си усещания

 

научихме как съзнателно да си поставяме цели и да определяме приоритетите си за личностно развитие

Устойчивост и околна среда

изследвахме как да разрешаваме

конфликтите със спокойствие и яснота 

 

обсъждахме последиците от небрежната консумация на вода,

месо, пластмаси и др. върху околната среда и обществото

 

успешно съжителствахме в среда при ограничения на консумацията ни на вода и с грижа за околната среда

Активно гражданство

изследвахме критично позицията си в обществото, както и принадлежността си към различни

социални групи


подобрихме своите лидерски умения, като придобихме практика с това как да идентифицираме значими обществени проблеми, да създаваме потеницални решения, да представяме идеите си, да намираме партньори и ресурси и пр.

Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.

bg_BGБългарски