fbpx

Cultivating Compassionate Integrity

Според ООН младите хора са сред най-повлияните от икономическото въздействие на Ковид-19 пандемията. Освен с това че ограничи възможностите на младите хора да работят, да се обучават и пр., пандемията силно засегна тяхното психическо здраве и благосъстояние. Развитието на младите хора като осъзнати, будни и способни да оказват влияние върху себе си и средата си личности, според нас, е критично важно за бъдещето на общностите ни – на местно и международно ниво. Когато познаваме уменията и качествата си и съумяваме умело да навигираме емоциите, стреса и междуличностните си връзки и да прилагаме креативността си за разрешаване на проблемите, с които се сблъскваме, имаме потенциала колективно да създаваме алтернативи и да вървим към устойчива и съзидателна промяна.

В рамките на проекта проведохме 7-дневен младежки обмен, който създаде колоритна международна среда, в която да изследваме себе си и да укрепваме потенциала заедно да израждаме едно по-емпатично, здравословно и свързващо ни с другите бъдеще.


9 дни групови процеси за личностно и общностно развитие

Между 10-18.09.2021г. в село Друган се проведе младежки обмен „Cultivating Compassionate Integrity“. Участници в програмата бяха млади хора от България, Сърбия, Гана, Кения, Пакистан, Индия и Франция.

Чрез разнообразни дейности включително дискусии, работа по групи, йога и медитация, импровизационен танц, посещения на местни творци и др. младежкият обмен насърчи будността, солидарността, личностното развитие и активното гражданство на участниците в проекта.

Участници в проекта проведоха свои собствени работилници, за да споделят добри практики за емоционална грижа и разтоварване, а общността на село Друган имаше възможността да се докосне до вечерна шоу програма, организирана от нашите участници, в която те споделиха свои любими практики за физическо и емоционално здраве, наред с песни и танци, представящи техните култури.

Усети духа на

преживяването

Младежкият обмен създаде възможности за млади хора от 7 държави да развият уменията си за самонаблюдение, емоционално и физическо здраве и предприемане на колективни действия за социална промяна.

Какво включваше програмата?

Програмата на младежкият обмен разглеждаше три основни теми:

Запознаване с Compassionate Integrity


Обучителката Микаела Максуел ни преведе през процеси за култивиране на уменията за Compassionate Integrity

 

обсъждахме какви умения и действия са необходими за това да фасилитираме социален диалог с разнообразни групи от хора

Изследване на практики за емоционално здраве

имахме възможността да изпробваме различни практики, които да използваме в конфликтни ситуации, при стрес или за да го избегнем, и да открием най-подходящите за всеки един от нас

 

Придобиване на умения за лидерство

през цялото време споделяхме опит и идеи за разнообразни форми на гражданско участие и лидерство и практикувахме лидерски умения в работа по групи и проекти.

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

en_USEnglish