fbpx

Cultivating Compassionate Integrity

Според ООН младите хора са сред най-повлияните от икономическото въздействие на Ковид-19 пандемията. Освен с това че ограничи възможностите на младите хора да работят, да се обучават и пр., пандемията силно засегна тяхното психическо здраве и благосъстояние. Развитието на младите хора като осъзнати, будни и способни да оказват влияние върху себе си и средата си личности, според нас, е критично важно за бъдещето на общностите ни – на местно и международно ниво. Когато познаваме уменията и качествата си и съумяваме умело да навигираме емоциите, стреса и междуличностните си връзки и да прилагаме креативността си за разрешаване на проблемите, с които се сблъскваме, имаме потенциала колективно да създаваме алтернативи и да вървим към устойчива и съзидателна промяна.

В рамките на проекта проведохме 7-дневен младежки обмен, който създаде колоритна международна среда, в която да изследваме себе си и да укрепваме потенциала заедно да израждаме едно по-емпатично, здравословно и свързващо ни с другите бъдеще.


9 дни групови процеси за личностно и общностно развитие

Между 10-18.09.2021г. в село Друган се проведе младежки обмен „Cultivating Compassionate Integrity“. Участници в програмата бяха млади хора от България, Сърбия, Гана, Кения, Пакистан, Индия и Франция.

Чрез разнообразни дейности включително дискусии, работа по групи, йога и медитация, импровизационен танц, посещения на местни творци и др. младежкият обмен насърчи будността, солидарността, личностното развитие и активното гражданство на участниците в проекта.

Участници в проекта проведоха свои собствени работилници, за да споделят добри практики за емоционална грижа и разтоварване, а общността на село Друган имаше възможността да се докосне до вечерна шоу програма, организирана от нашите участници, в която те споделиха свои любими практики за физическо и емоционално здраве, наред с песни и танци, представящи техните култури.

Усети духа на

преживяването

Младежкият обмен създаде възможности за млади хора от 7 държави да развият уменията си за самонаблюдение, емоционално и физическо здраве и предприемане на колективни действия за социална промяна.

Какво включваше програмата?

Програмата на младежкият обмен разглеждаше три основни теми:

Запознаване с Compassionate Integrity


Обучителката Микаела Максуел ни преведе през процеси за култивиране на уменията за Compassionate Integrity

 

обсъждахме какви умения и действия са необходими за това да фасилитираме социален диалог с разнообразни групи от хора

Изследване на практики за емоционално здраве

имахме възможността да изпробваме различни практики, които да използваме в конфликтни ситуации, при стрес или за да го избегнем, и да открием най-подходящите за всеки един от нас

 

Придобиване на умения за лидерство

през цялото време споделяхме опит и идеи за разнообразни форми на гражданско участие и лидерство и практикувахме лидерски умения в работа по групи и проекти.

Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.

bg_BGБългарски